Har du styr på alle skattereglerne om salg af hus?

De fleste vil gerne undgå at betale skat, hvis det er muligt, men i langt de fleste tilfælde, så er det ikke lovligt. Et af de få tidspunkter, hvor du helt kan slippe for at betale skat er når du sælger dit hus.

Hvis du har en fortjeneste når du sælger dit hus, så skal du ikke betale skat af fortjenesten. Reglen som gør, at du ikke skal betale skat af fortjenesten hedder parcelhusreglen.

I denne artikel vil du lære alt, hvad der er værd at vide om parcelhusreglen, så du kan slippe for at betale skat af fortjenesten, når du sælger dit hus.

Parcelhusreglens 3 krav

Hovedreglen ved parcelhusreglen er at du kan sælge dit hus skattefrit. Reglen gælder både helårshuse og sommerhuse. Der er dog nogle krav til boligen, for at du kan gøre brug af parcelhusreglen.

Kravene til huset ligger indenfor disse tre områder:

  • Ejernes brug af boligen til beboelse
  • Boligens brug ved salgstidspunktet
  • Ejendommens areal

Reglerne er i nogle tilfælde meget ligetil, mens de i andre tidspunkter kan være komplicerede. De sager hvor det er komplicerede skyldes at boligen ikke er en standard bolig, og derfor grænser op til ikke at høre ind under loven.

 

Ejernes brug af beboelsen

For at boligen skal høre ind under parcelhusreglen, så skal ejendommen have været brugt til beboelse af ejeren eller ejerens ægtefælle/bofælle og/eller mindre børn. Der har i lang tid været et krav på at perioden med beboelse skulle være på mindst 2 år, men det er ikke længere nødvendigt.

Myndighederne kigger både på vand, el, varme og om der har været registreret folkeregisteradresse på adressen.

 

Boligens brug på salgstidspunktet

Der er ikke nogen regler, som siger at du ikke må udleje dit hus til privat beboelse før salgstidspunktet. Det er dog ikke muligt at bruge ejendommen til erhverv eller udlejning til offentlige myndigheder ved salgstidspunktet, hvis du gerne vil kunne bruge parcelhusreglen

 

Ejendommens areal

Parcelhusreglen dækker som udgangspunkt kun ejendomme, som har et grundareal på under 1400 kvadratmeter.

I nogle tilfælde, så kan ejendomme med et grundareal større end 1400 kvadratmeter godt være dækket ind under parcelhusreglen. Det kræver, at du får en erklæring fra en offentlig myndighed, så siger, at grunden ikke kan deles i to pga. en lokalplan.

 

Hvad gør du, hvis skat ikke siger dit hus lever op til kravene

Parcelhusreglen er i mange tilfælde simple, men i nogle tilfælde er reglerne ikke så simple, hvorfor skat en gang imellem laver en fejl. Du har heldigvis muligvis mulighed for at klage over skat, hvis du får at vide, at dit hus ikke er dækket ind under parcelhusreglen. Det er en god ide at få hjælp fra en skatteadvokat, hvis du skal klage over afgørelsen, da det øger chancen for at du får medhold i din sag. Hvis du har en sag, som du har brug for hjælp til, så kan du finde en god skatteadvokat her.