Ny undersøgelser viser en stigning i købelysten hos førstegangskøbere

I april måned offentliggjorde Boligøkonomisk Videnscenter en undersøgelse omkring danskernes forventninger til boligmarkedet. Denne undersøgelse viste blandt andet, at der er tiltagende købeovervejelse blandt dem, der på nuværende tidspunkt står udenfor boligmarkedet, men at stigningen især ses hos folk bosiddende i Hovedstadsområdet.

Flere faktorer spiller ind

Undersøgelsens resultater er et særsyn i forhold til tidligere undersøgelser, der ikke før har påvist regionale forskelle i forhold til, hvem der især overvejer at købe fast ejendom.

Der er flere årsager, der ligger til grund for resultatet.  En af dem er, at det er svært at finde lejeboliger specielt i hovedstadsområdet – derfor føler folk sig nødsaget til at købe bolig, hvis de fortsat vil bo i byen. En anden årsag skal findes i frygten for at priserne på boligmarkedet skal stige, og det derfor vil blive svært at komme ind på boligmarkedet for førstegangskøbere, hvis man venter flere år med at købe. Og denne frygt er begrundet, når man ser på prisudviklingen indenfor de sidste par år. En helt tredje begrundelse findes i det faktum, at flere overvejer boligkøbet som en investering, der kan give et afkast på et senere tidspunkt, hvis boligpriserne fortsætter med at stige.

Også i Århus ser man konsekvenser af stigende priser

Undersøgelsens resultater stemmer meget godt overens med det indtryk, man har hos BoligadvokatAarhus.dk, et advokatbureau, som blandt er specialiseret indenfor bolighandel.

Her kan man dog tilføje, at det bestemt ikke kun er i hovedstadsregionen, at boligpriserne stiger til et niveau, hvor det er svært at være med, for førstegangskøbere. I Århusområdet ser man derimod at 37% af de 18-29-årige overvejer at flytte udenfor Århus, fordi boligpriserne simpelthen er for høje. Det hænger dog sammen med, at man i Jylland kan finde betydelig billigere boligpriser bare en halv time udenfor Århus. Derimod skal du på Sjælland længere væk fra byen for at få en lignende prisreduktion som i Jylland. Dette gør, at Københavnerne vælger at købe bolig i byerne eller de omkransende kommuner fremfor at flytte ud til syd- eller nordvest Sjælland, hvor det stadigvæk er muligt at finde fast ejendom i et nogenlunde prisleje.

En tendens, der bekymrer

At mange unge førstegangskøbere har svært ved at komme ind på boligmarkedet i de to største byer betyder også, at befolkningen i midtbyen med tiden bliver udskiftet. Specielt hvis boligpriserne bliver ved med at stige vil både ejerlejlighederne og lejelejlighederne i fremtiden kun blive købt og lejet af den økonomisk velstillede andel af befolkningen. Denne udvikling er bekymrende, mener Curt Liliegreen fra Bolig Økonomisk Videnscenter, for det betyder at de yngre flytter væk, og at det kun er de ældre, der har råd til at bo i midtbyen. På den måde mister storbyerne meget af den diversitet og livlighed, der i dag gør byen spændende at bo i og besøge.