Privat skifte – hvordan og hvorledes?

Hvis man vælger et privat skifte i forbindelse med et dødsfald, betyder det at arvingerne vælger at dele boet uden at gøre brug af en bobestyrer. En bobestyrer er en advokat, som er blevet udpeget og skrevet ind i testamentet af afdøde. Bobestyreren er autoriseret af skifteretten, og han er med til at fordele arven på retmæssig vis.

Ved et privat skifte vælger mange at stå for det selv, så de sparer salæret til en advokat. Men flere arvinger er begyndt at bruge en bobestyrer, så de er sikker på alle regler overholdes samt arvingerne får deres retmæssig del, hvis de er flere arvinger til afdøde.

De fleste er ikke klar over hvilken process, som man vælger at varetage ved at stå for skiftet selv. 

Hvornår kan man behandle boet som privat skifte

Inden man går i gang med processen ved et privat skifte, skal man være opmærksom på visse betingelser er opfyldt.

1 Ved flere arvinger skal alle arvinger godkende at boet bliver behandlet som et privat skifte. Hvis én person ud af fem ikke vil behandle boet uden en bobestyrer, kan man ikke se bort fra dette ønske. Det skal dog bemærkes at en legater ikke kan have indflydelse på, hvordan boet skal behandles.

2 Ved tilfælde af et insolvent bo, skal boet behandles af en autoriseret bobestyrer. Ved udlevering af boet til privat skifte, skal arvingerne stå inde for boets aktiver kan dække boets gældsforpligtelser. Hvis dette ikke er tilfældet kan boet stadig blive behandlet som privat skifte, hvis arvingerne stiller en garanti for det negative beløb i boet.

3 Mindst en af arvingerne skal være solvent og ikke have værge. Ved udlevering af boet underskriver man en erklæring, der giver samtykke i at man ikke har været under konkurs, tvangsakkord, gældssanering eller har afgivet insolvenserklæring i fogedretten inden for det seneste år.

4 Mindst en af arvingerne skal have adresse i Danmark, da den samlede grupper af arvinger ikke må være bosiddende udenfor Danmark. Ved dette særtilfælde skal arvingerne garantere for betaling af boafgifter.

5. Der må ikke være betydelige indicer på et ukorrekt privat skifte, hvis man sår tvivl om korrekt fordeling blandt arvingene. Dette scenario ses meget sjældent i Danmark.

Hvis du overvejer en bobestyrer til et bo, kan du finde en på http://bobestyrer-advokat.dk